กลับไปที่หน้าผลิตภัณฑ์หลัก
หมอน

หมอนยางพาราเออร์โก้เฟล็กซ์

เนื้อหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หมอนรุ่น ErgoFlex
• รูปทรงโค้งเว้าของหมอน ช่วยปรับระดับความสูงให้พอดีกับช่วงคอ 
• พื้นผิวมีช่องระบายอากาศ ทำให้อากาศไหลเวียนสะดวก