กลับไปที่หน้าผลิตภัณฑ์หลัก
หมอน

หมอนข้างยางพาราโบลสเตอร์เฟล็กซ์

เนื้อหาผลิตภัณฑ์

  • ให้การรองรับที่สมดุลตลอดลำตัว
  • พื้นผิวมีช่องระบายอากาศ ทำให้อากาศไหลเวียนสะดวก