กลับไปที่หน้าผลิตภัณฑ์หลัก
หมอน

หมอนยางพาราชายด์สลีป-ช้างชมพู

เนื้อหาผลิตภัณฑ์

หมอนยางพาราชายด์สลีป

  • เหมาะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี เสริมการรองรับในส่วนศรีษะและไหล่
  • ช่วยจัดเรียงกระดูกสันหลังของเด็กให้อยู่ในท่านอนที่ถูกต้อง