• ความพิเศษของน้ำยางพาราหยดแรก

  • ของขวัญจากความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

  • เพราะการพักผ่อนอย่างมีระดับ
    เสมือนที่สุดแห่งสุนทรียะของการใช้ชีวิต

  • ศิลป์ชิ้นเอกเพื่อที่สุดของสุนทรียะ
    แห่งความสุขในการพักผ่อน

ทำไมต้องเป็นแบรนด์เรสเทียร์

ที่สุดของความนุ่มสบายและการพักผ่อน เรสเทียร์ยังเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบของสุนทรียะแห่งความสุขอันแท้จริงในการนอน สอดคล้องกับแนวคิดที่จะคงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติสร้างมา น้ำยางพาราบริสุทธิ์จึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ช่วยผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากใช้ชีวิตอันเร่งรีบในยุคปัจจุบัน สู่การสัมผัสถึงช่วงเวลาการพักผ่อนอันทรงค่าจากเครื่องนอนยางพาราธรรมชาติที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี Restsolation™

อ่านเพิ่มเติม

สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่แท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศที่สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

ความสมดุลทางสรีระ

อ่านเพิ่มเติม

ร้านค้าออนไลน์

เรสเทียร์ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งสุขวิถีอย่างไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบัน ผสมผสานนวัตกรรมการออกแบบเชิงสรีระวิทยา และวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราเพื่อให้คุณพักผ่อนอย่างสบาย ทั้งบรรจงฟื้นฟูสภาวะทางกายและจิตใจ พร้อมสำหรับเช้าวันใหม่ ดื่มด่ำสุขที่แท้จริงของการนอนจากคุณค่าน้ำยางพาราบริสุทธิ์